Specialisten in food

Méér dan een dienstverlener

Head Personeelsdiensten is een groep van zelfstandig opererende dienstverlener in de foodsector. Maar Head Personeelsdiensten is méér dan een dienstverlener. De organisatie biedt de foodbedrijven cruciale ondersteuning op het gebied van onder andere strategie, management, financieel beheer en het plaatsen van het juiste personeel. Dit doen wij door constant de veranderingen en trends te volgen binnen de Food Industrie.  We zijn bovenal een prettige, solide partner die een belangrijke bijdrage levert aan de continuïteit van unieke spelers in de foodbranche. Dit stralen wij uit door in te spelen op de behoeftes van onze klanten en deze constant te blijven bewaken.

Onze Organisatie

We zijn selectief.  Head Personeelsdiensten voelt zich alleen aangetrokken tot bedrijven die opereren in een nichemarkt. Specialisme: daar draait het om. We kiezen heel bewust voor foodbedrijven met een onderscheidend karakter en de focus op kwaliteit. En dat niet alleen. Ook het menselijke aspect speelt een belangrijke rol. De bedrijven van Head Personeelsdiensten worden stuk voor stuk gekenmerkt door betrokkenheid, een plezierige werksfeer, enthousiasme en een vergaand gevoel van verantwoordelijkheid bij het management en het personeel.
Klik hier voor een overzicht van onze bedrijven.

De rol van Head Personeelsdiensten

Binnen onze organisatie gaat veel aandacht uit naar strategiebepaling. Onze doordachte koers hierin realiseert kostenbesparing en rust bij de klant. We vinden het belangrijk dat ieder van onze afzonderlijke klanten een unieke, doordachte koers volgt. Daarnaast ondersteunen we het financieel beheer, bieden we gerichte ondersteuning aan het personeel, buigen we ons over product- en marktontwikkelingen en denken we mee met de key accounts van de verschillende bedrijven. Vanzelfsprekend maken we daarbij optimaal gebruik van de aanwezige synergievoordelen. Voordelen hiervan zijn;

•    Effectievere Personeelsplanning
•    Flexibeler Personeel (geen 9 tot 5 werkmentaliteit)
•    Kostenbesparing op expertise van Food Industrie

Ruimte voor ondernemerschap
Betrokkenheid

Bedrijven die worden die in zee gaan met Head Personeelsdiensten, gaan niet op in een grote, onpersoonlijke benadering. Integendeel. De bedrijven behouden hun identiteit en gaan op de vertrouwde voet verder. Ieder bedrijf heeft een eigen management en vaart een unieke koers. Die aanpak typeert Head Personeelsdiensten. We stimuleren ondernemerschap, dit doen we door een meedenkend aanpak specifiek gericht aan de klant inspelend op de wensen van de klant,  hechten veel waarde aan een onderscheidende strategie en denken proactief mee op allerlei fronten.

Ziektepercentages Head Personeelsdiensten

Head Personeelsdiensten is trots op het lage verloop en het lage ziekteverzuim in het bedrijf. “We hebben een hechte bedrijfscultuur. En door deze hechte bedrijfscultuur van open en formeel waar iedereen van elkaar weet wat die doet, hebben wij een ziektepercentage bereikt van 0,7 % over heel 2012.

Essentie van bestaan

Meer diversiteit is meer winst voor iedereen

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze medewerkers. Verrassende inzichten en innovatieve en onconventionele oplossingen voor onze klanten komen voort uit een samenspel van zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen. Daarom is diversiteit sinds het begin van oprichting een van onze strategische speerpunten.

Diversiteit is geen hype, geen modegril en geen wettelijke verplichting. Het draait niet alleen om mannen en vrouwen. De essentie van diversiteit is dat iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft, ongeacht geslacht, afkomst of geaardheid. Als we al die verschillende kwaliteiten inzetten geeft dat enorme rijkdom. Wij streven naar een inclusieve cultuur, die eerlijk, open en veilig is voor iedereen. Dat betekent dat je jezelf mag zijn en dat je je thuis voelt op je werk.

Een verscheidenheid aan medewerkers helpt ons om ons innovatief vermogen verder te versterken en betere diensten te leveren aan onze klanten. Ons diversiteitsbeleid sluit bovendien aan op maatschappelijke ontwikkelingen en draagt bij aan een inspirerende werkomgeving. Om alle diverse talenten te (h)erkennen, waarderen en op de juiste manier in te zetten kennen wij een uitgebreid diversiteitsprogramma.
Meer weten van onze specialisme? Neem direct contact op met ons (link met contactblad voor klanten)

Head Personeelsdiensten is een NEN gecertificeerd en ABU aangesloten uitzendbureau. Head Personeelsdiensten is een personele dienstverlener die gespecialiseerd is in het leveren van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel uit de zogenaamde MOE-landen (Midden- en Oost Europa). Alle flexwerkers van Head zijn afkomstig uit landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte en hun inwoners mogen vrij van beperkingen in Nederland arbeid verrichten
Om haar klanten optimaal te kunnen bedienen is Head Personeelsdiensten onderverdeeld in labels die ondanks hun eigen specialisatie nauwgezet met elkaar samenwerken om zo een 100% leveringsgraad bij al haar klanten te kunnen waarborgen. Doelstelling van Head is het leveren van maximaal toegevoegde waarde voor haar klanten.